Hỏi đáp vướng mắc hóa đơn điện tử

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (CYBERSOFT)

Liên hệ: 19 00 54 54 34; Hotline Mr Trang 0943 103 825

Email: Sales@cybersoft.com.vn

 

 • Câu hỏi 01 - Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử

  1. Doanh nghiệp có thể sử dụng một trong hai hình thức: tự xây dựng phần mềm hoặc thông qua nhà cung cấp dịch vụ trung gian. 

  2. Doanh nghiệp phải đáp ứng theo yêu cầu thông tư 32/2011/2011 về điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử. 

  3. Sau khi đáp ứng điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử, doanh nghiệp: 
    + Ra quyết định áp dụng Hóa đơn điện tử, gửi cho cơ quan thuế. 
    + Thông báo phát hành Hóa đơn điện tử theo quy định. 


  Download: Thông tư 32


  Download: Mẫu quyết định phát hành hóa đơn điện tử


  Download: Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử

 • Câu hỏi 02 - Người mua hàng có nhu cầu chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, người bán có thể thực hiện được không ? Và được chuyển đổi bao mấy lần ?
 • Câu hỏi 03 - Mất hóa đơn chuyển đổi, có bị phạt hay không ? Phải làm gì khi vận chuyển hàng hóa trong trường hợp này ?
 • Câu hỏi 04 - Trường hợp doanh nghiệp được miễn chỉ tiêu đóng dấu trên hóa đơn tự in, đặt in, có được miễn chỉ tiêu đóng dấu trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy hay không ?
 • Câu hỏi 05 - Nếu hóa đơn đã xuất ( đã lập và ký số) nếu có sai sót thì điều chỉnh như thế nào ?
 • Câu hỏi 06 - Doanh nghiệp đã sử dụng hình thức hóa đơn đặt in/tự in, muốn sử dụng hình thức hóa đơn điện tử có được không ?
 • Câu hỏi 07 - Phần mềm của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có thể kết nối từ phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng hoặc giải pháp ERP của doanh nghiệp không ?
 • Câu hỏi 08 - Doanh nghiệp có thể sử dụng chung chữ ký số với khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử hay không? Có sử dụng chữ ký của nhà cung cấp chữ ký số khác được không?
 • Câu hỏi 09 - Trường hợp người mua không phải đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán không ký số hóa đơn điện tử, hóa đơn có hợp lệ hay không ?
 • Câu hỏi 10 - Có thể xuất hóa đơn điện tử lùi ngày, Xuất nhảy số được không ?
 • Câu hỏi 11 - Xử lý hóa đơn lập sai
 • Câu hỏi 12 - Cách lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng trên hóa đơn
 • Câu hỏi 13 - Trường hợp lập hoá đơn không bắt buộc phải có chữ ký, họ tên người mua trên hoá đơn
 • Câu hỏi 14 - Cách xử lý khi người mua không lấy hóa đơn
 • Câu hỏi 15 - Cách lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho biếu, tặng, trao đổi, rả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ
 • Câu hỏi 16 - Các thông tin khác trên hóa đơn
 • Câu hỏi 17 - Xử lý hóa đơn đã phát hành nhưng không sử dụng
 • Câu hỏi 18 - Cách sử dụng hóa đơn khi vừa bán hàng trong nước, vừa bán hàng vào khu phi thuế quan
 • Câu hỏi 19 - Hóa đơn ủy nhiệm
 • Câu hỏi 21 - Nếu hóa đơn đã xuất và ký số rồi mới phát hiện ra sai sót thì phải xử lý thế nào?
 • Câu hỏi 20 - Hóa đơn tự in
 • Câu hỏi 22 - Những thông tin cơ bản trên văn bản ủy nhiệm lập hóa đơn
 • Câu hỏi 25 - Hóa đơn điện tử có được lập kèm bảng kê khi số lượng hàng trên hóa đơn nhiều?
 • Câu hỏi 24 - Hóa đơn điện tử có liên không
 • Câu hỏi 23 - Điều kiện để đơn vị sự nghiệp công lập được tạo hóa đơn đặt in
 • Câu hỏi 27 - Người mua kê khai thuế như nào khi nhận được hóa đơn điện tử
 • Câu hỏi 26 - Các nội dung cần có trên hóa đơn in trực tiếp từ máy tính
 • Câu hỏi 29 - Hóa đơn điện tử có được lập kèm bảng kê khi số lượng hàng trên hóa đơn nhiều?
 • Câu hỏi 28 - Hồ sơ thủ tục mua hoá đơn tại cơ quan thuế
 • Câu hỏi 31 - Lưu trữ hóa đơn điện tử
 • Câu hỏi 30 - Các dấu hiệu doanh nghiệp rủi ro về thuế
 • Câu hỏi 33 - Hóa đơn điện tử có được đính kèm bảng kê không?
 • Câu hỏi 32 - Đối tượng đặt in hóa đơn và cách xử lý hóa đơn đã đặt in nhưng không sử dụng
 • Câu hỏi 34 - Cách sử dụng hóa đơn đã in sau khi thay đổi địa chỉ kinh doanh
 • Câu hỏi 35 - Thủ tục đặt in hóa đơn
 • Câu hỏi 36 - Điều kiện để tạo hóa đơn đặt inCÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (CYBERSOFT)

HOTLINE: 1900 54 54 34

VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà Viện Công Nghệ, Số 25 Vũ Ngọc phan, P.Láng Hạ, Quận Đống Đa
Điện thoại: 0243.7765.046/047/048 - Fax: 0243.7765.047
Email: SalesHN@cybersoft.com.vn
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Tầng 2 toà nhà Galaxy 9 Residence, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4
Điện thoại: 0283.636.5236 - Fax: 0283.6365.236
Email: SalesHCM@cybersoft.com.vn